بارون

بارون

میدانی؟
من سالهاست که به دوست داشتن تو آرامم ... ♥

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

فقر فرهنگی ؟

نه! فرهنگ در ایران مُرده است.

  • fateme