بارون

بارون

میدانی؟
من سالهاست که به دوست داشتن تو آرامم ... ♥

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

از خواب بیدار بشی، از پنجره بیرون رو نگاه کنی، خبری نباشه

بخوابی

دوباره بیدار بشی، از پنجره بیرون رو نگاه کنی، همه جا سفید شده باشه .

  • fateme