بارون

بارون

میدانی؟
من سالهاست که به دوست داشتن تو آرامم ... ♥

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

آقای سلطانی فر، آقای پسر سلطانی فر، آقای رئیس جمهور

خدا الهی از هیشکدومتون نگذره به حق پنج تن، استقلالم و نابود کردید، گفته بودم که این پنجره بسته ی لنگ داستان درست میکنه برای استقلال و میبینید که کاملا حق با من بود، اسپانسر مشترک پول و میده به لنگ که با بازیکناش تمدید کنه و بازیکن بگیره برای نیم فصل ولی استقلال بخاطر نداشتن پول ابراهیمی و از دست داد، وضعیت تیام و چپاروف هم معلوم نیست، با وریا یک ساله بستن، پول کمک مربی و مربی بدن ساز هم که شفر گفته خودم میدم .... واقعا خیلی دارم حرص میخورم از این وضعیت 

دیدن استقلال شفر مهار شدنی نیست ریدن به خودشون و در عمل استقلال و فلج کردن


امیدوارم که با همین مهره هایی که هستن شفر بتونه یه تیمی بسازه که دهن همتون سرویس بشه


  • fateme